ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับนักเรียน และตารางสอน ระยะที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสาน Online/On-site

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1462 คน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับนักเรียน และตารางสอน ระยะที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสาน Online/On-site

ลิงก์ตารางสอนในรูปแบบผสมผสานระหว่าง Online และ On-site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา ที่ 2/2564

https://drive.google.com/drive/folders/1GfJSjZOjKRn7O7OWTm_6FnqGVge_FFQp?usp=sharing


เอกสารดาวน์โหลด
1. ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับนักเรียน (download)