โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มกราคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 527 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ 2
เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564