โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านการแสดง เพื่อเป็นนักแสดงใน VDO โปรโมทของโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มกราคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1069 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านการแสดง เพื่อเป็นนักแสดงใน VDO โปรโมทของโรงเรียน

Casting Call Satit CMU

เชิญชวนน้องๆ ผู้ที่มีความสนใจอยากเป็นนักแสดง มีความสามารถ กล้าแสดงออก มาสมัครเป็นนักแสดง VDO โปรโมทโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://forms.gle/B4ZD24BAyFS5c26P8