โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1167 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

1.นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับแต่งตั้งเป็นฑูตสิ่งแวดล้อม ประจำจังหวัดลำพูน

 

2.เด็กหญิงรัศมิ์มาดา สมนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ผู้สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

3.เด็กหญิงสิริน  บุตรสำราญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ประเภททีมหญิง เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Games 2022 ในเดือนกันยายน 
2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป จากการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Games  2022 รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

 

4.นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์  (สาขาเพชรผู้เรียนรู้เกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น) ประจำปีพุทธศักราช 2565  และรางวัลเพชรรัตนชาติ (สาขา ต้นแบบเยาวชนดีเด่น) ประจำปี 2565 โดยมีท่านสุภัทร จำปาทอง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบในพิธี ณ กระทรวงศึกษาธิการ