ประชาสัมพันธ์ การสั่งอาหาร และการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3481 คน
ประชาสัมพันธ์ การสั่งอาหาร และการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

งานกิจการนักเรียนขอประชาสัมพันธ์ การสั่งอาหาร และการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยในวันทำการทดสอบ งานสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 51 มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ในบริเวณอาคารสอบ โดยมีรายการที่จัดจำหน่ายดังนี้

*** รายการอาหาร สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถซื้อได้ ณ วันทำการทดสอบ ในบริเวณจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

*** QR CODE สำหรับสั่งจองอาหาร (ที่เป็นข้าวกล่อง) ให้นักเรียนในวันสอบ