ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ และ เเนะนำเส้นทางไปยังสนามสอบ การทดสอบความรู้พื้นฐาน ในการเข้าเรียน ม.1 ปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มกราคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 2631 คน
ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ และ เเนะนำเส้นทางไปยังสนามสอบ การทดสอบความรู้พื้นฐาน ในการเข้าเรียน ม.1 ปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

จุดจอดรถ

วีดิทัศน์การแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่สอบ