ประชาสัมพันธ์ แผนผังส่วนสนามสอบ โรงเรียนสาธิตฯ และสำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 มกราคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 2561 คน
ประชาสัมพันธ์ แผนผังส่วนสนามสอบ โรงเรียนสาธิตฯ และสำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

ประชาสัมพันธ์ แผนผังส่วนสนามสอบ โรงเรียนสาธิตฯ และสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ในการทดสอบความรู้พื้นฐาน ในการเข้าเรียน ม.1 ปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

 

แผนผังส่วนสนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 แผนผังส่วนสนามสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่