แผนดำเนินการ การเข้ารับการตรวจ ATK ของนักเรียน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 มกราคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 405 คน
แผนดำเนินการ การเข้ารับการตรวจ ATK ของนักเรียน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แผนดำเนินการ การเข้ารับการตรวจ ATK ของนักเรียน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การดำเนินการ

ลำดับการตรวจ ATK