แจ้งเปลี่ยนแปลงการยืนยัน การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Summer Course

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 717 คน
แจ้งเปลี่ยนแปลงการยืนยัน การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Summer Course

ตามที่โรงเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยืนยันการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน เดิมกำหนดแจ้งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนขอเลื่อนการแจ้งยืนยันดังกล่าว เนื่องจากการยืนยันข้อมูลและการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) ยังไม่เสร็จสิ้น โดยทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน วันที่ 10 มีนาคม 2565