โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 336 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ชั้น ม.4/2
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการประกวดบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี2564 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวณาราม กทม.

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2   

ได้แก่
1. นางสาวจินดามณี  ศรีสว่าง ชั้น ม.5/1
2. นางสาวธัญกร เที่ยงบูรณธรรม ชั้น ม.5/2

 

นางสาวสิตา นรเศรษฐ์ธาดา ชั้น ม.5/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โต้วาทีภาษาอังกฤษ 
และนางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ  ชั้นม.4 /2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โต้วาทีภาษาไทย 

จากการแข่งขัน School Debate Competition “Rotary training project-Youth Skill Development”