โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และเรียนดีตลอดช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1727 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และเรียนดีตลอดช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดรอบการมอบเกียรติบัตร ตามความเหมาะสมในคาบวิชาเรียนของแต่ละห้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไฟล์ภาพ   คลิก