การสั่งซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มีนาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3781 คน
การสั่งซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิธีวัดตัวนักเรียน

 

>>> ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองคลิกสั่งกระเป๋านักเรียน ร่วมกับการสั่งซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้กระเป๋าของโรงเรียนสาธิตฯ <<<

*** หมายเหตุ : กระเป๋านักเรียน, เข็มขัดนักเรียนสาธิตฯ,  ไทด์ + กระดุม อยู่ในรายการ --> "อื่นๆ" 

 

สั่งซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน  >>> คลิก