โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 648 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตอบปัญหาศีลธรรม ครั้งที่ 14 The World Peace Ethics Contest 2021

 

เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เข้ารับพระราชทานรางวัลการประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลายของประเทศ