โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2021 – 2022 FREIGHT FRENZY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 156 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2021 – 2022 FREIGHT FRENZY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2021 – 2022 FREIGHT FRENZY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก