โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET ) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 399 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET ) ประจำปี 2564

 

- เหรียญทองแดง

เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล ชั้น ม.3/1

 

 

 

 

 

- ชมเชย

เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ ชั้น ม.3/3

 

 

 

 

 

 

- เหรียญทอง

เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา ชั้น ม.3/4

 

 

 

 

 

-เหรียญทองแดง

เด็กหญิงณัชชา  ชาญศึก ชั้นม.1/2

 

 

 

 

 

- ชมเชย

เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ ชั้นม.1/4

เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ ชั้นม.2/2

เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล ชั้นม.3/1