การประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 496 คน
การประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการประชุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการประชุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และ 5 ปีการศึกษา 2564