พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน “สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม” เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 102 คน
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน “สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม” เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป แด่สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร แขกผู้เกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมสรงน้ำสมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต อีกทั้งยังช่วยสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานหน้าหอพระพุทธปัญญาธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ไฟล์ภาพ   คลิก