เรื่องการขอรับสิทธิ์ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 194 คน
เรื่องการขอรับสิทธิ์ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)


เอกสารดาวน์โหลด
1. คำชี้แจง การรับสิทธิ์ ค่าอุปกรณ์การเรียน (download)
2. หนังสือแจ้ง ขอรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ-ค่าอุปกรณ์การเรียน (download)