การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1698 คน
การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6

 

 

 

การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เอกสารดาวน์โหลด
1. ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)
2. การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)
3. ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 (download)
4. การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 (download)