โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 232 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้

1.นางสาวปุณิกา  จงไกรจักร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 จากประเภทธนูโค้งกลับประเภทหญิงเดี่ยวและประเภททีม ในการแข่งขันยิงธนู “88 th  Thammasat Championship 2022” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกสากลและหมากรุกอาเชี่ยนเชส วันที่ 8-17 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอยุธยา จัดโดยสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลดังนี้

1) รองชนะเลิศอันดับที่ 7 การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทประชาชนสตรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565  

2) รองชนะเลิศอันดับที่ 5 การแข่งขันหมากรุกอาเชี่ยนเชสชิงแชมป์ประเทศไทย เกมแรพิด ประเภทประชาชนสตรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

3) รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันหมากรุกอาเชี่ยนเชสชิงแชมป์ประเทศไทย เกมมาตรฐาน ประเภทประชาชนสตรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565