โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงานต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 116 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงานต่างๆ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงาน วิชาการ งานทะเบียน งานวัดผล และงานการเงิน ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ และห้องส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์ภาพกิจกรรม  คลิก