โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 430 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2565

ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 65 เวลา 13.00 - 15.00 น. ตามกำหนดการดังแนบ