โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 410 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่23 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์