ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องม.4/1 - ม.4/5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 677 คน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องม.4/1 - ม.4/5

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องม.4/1 - ม.4/5  คลิก !!


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสาร 1 (download)