การประชุมบุคลากรโครงการ วมว.-มช. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 และวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 127 คน
การประชุมบุคลากรโครงการ วมว.-มช. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 และวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565

การประชุมบุคลากรโครงการ วมว.-มช. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 และวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่