โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 632 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank) โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)

 

ลิงก์วิดีโอการประชุม

คลิก