การประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการด้านวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 109 คน
การประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการด้านวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการด้านวิชาการ เพื่อสรุปการดำเนินงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 และ นโยบายแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ

เวลา 10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 10.30 - 12.00 น. สรุปผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.20 น. การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565

เวลา 14.30 น. เสร็จสิ้นการประชุม

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก