การมอบตัวและทำสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการวมว.-มช. ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 188 คน
การมอบตัวและทำสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการวมว.-มช. ปีการศึกษา 2565

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกำกับการดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.) ดำเนินการรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ (15) พร้อมทั้งทำสัญญามอบตัว ในวันศุกร์ที่29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก