กิจกรรม รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 266 คน
กิจกรรม รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต มาร่วมรับฟังประสบการณ์และแนะแนวทางการเรียน จากผู้เรียนตัวจริง เสียงจริง

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 - 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)  หมายเลขห้องประชุม 325 741 1438

 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม   คลิก