สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 743 คน
สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่