โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 37

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 248 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 37

เด็กชายณัฐนล สวัสดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รางวัลชนะเลิศ  กีฬาว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง 50 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์" เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565

นางสาวลลิตพรรณ  ชัยปินชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์"เมื่อวันที่ 6-12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

นายธนนท์ ธนิยผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
- รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย ( จังหวัดเชียงใหม่)
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว

นางสาวศศิวรัญ ขันทองนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

-รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ( จังหวัดเชียงใหม่)

นายพาณภพ  วิบูลย์ประภัสร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย(จังหวัดแพร่)