โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 64 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

การสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโรงเรียนสาธิต ฯ ประจำปี 2565 เพื่อสรุปภาพรวมในการดำเนินงานปี 2564 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร และนโยบายและแนวทางการบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก