กิจกรรม รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 1 ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 395 คน
กิจกรรม รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 1 ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565