ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7และ8)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 254 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7และ8)

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวสำรอง รอบ8 (download)
2. ประกาศยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวสำรอง รอบ7 (download)