การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วม โครงการธนาคารหน่วยกิต Credit Bank ประจำปีการศึกษา 2565 (ม.4-ม.6)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 275 คน
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วม โครงการธนาคารหน่วยกิต Credit Bank ประจำปีการศึกษา 2565 (ม.4-ม.6)

กระบวนวิชาเปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelone ภาคเรียนที่ 1/2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อกระบวนวิชาเรียนร่วม 1-2565 (download)
2. รายละเอียดกระบวนวิชาเรียนร่วม (download)