กำหนดการสำคัญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 284 คน
กำหนดการสำคัญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565