กิจกรรมนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 เข็ม 3 และรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 164 คน
กิจกรรมนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 เข็ม 3 และรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยเชียงใหม่ 

 

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก