ลงทะเบียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมอิสระ กิจกรรมอิสระ(ม.ปลาย) และการงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 211 คน
ลงทะเบียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมอิสระ กิจกรรมอิสระ(ม.ปลาย) และการงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมอิสระ กิจกรรมอิสระ(ม.ปลาย) และการงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ม.1 ลงทะเบียน สาระเพิ่มเติม 

ม.2 ลงทะเบียน สาระเพิ่มเติม 

ม.3 ลงทะเบียน สาระเพิ่มเติม และ การงานอาชีพ 

ม.4 ลงทะเบียน สาระเพิ่มเติม และ วิชากิจกรรมอิสระ (สำหรับ ม.4/6 และ ม.4/7 ลงทะเบียนเฉพาะวิชากิจกรรมอิสระ)

ม.5 ลงทะเบียน สาระเพิ่มเติม และ วิชากิจกรรมอิสระ  (สำหรับ ม.5/6 และ ม.5/7 ลงทะเบียนเฉพาะวิชากิจกรรมอิสระ)

ม.6  ลงทะเบียน สาระเพิ่มเติม  วิชากิจกรรมอิสระ และ การงานอาชีพ (สำหรับ ม.6/6 และ ม.6/7 ลงทะเบียนเฉพาะวิชากิจกรรมอิสระ)


เอกสารดาวน์โหลด
1. กิจกรรมอิสระ ม.ปลาย (download)
2. สาระเพิ่มเติม ม.6 (download)
3. สาระเพิ่มเติม ม.5 (download)
4. สาระเพิ่มเติม ม.4 (download)
5. สาระเพิ่มเติม ม.3 (download)
6. สาระเพิ่มเติม ม.2 (download)
7. สาระเพิ่มเติม ม.1 (download)
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมอิสระ กิจกรรมอิสระ(ม.ปลาย) และการงานอาชีพ (download)