ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 220 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565