กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 121 คน
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก