โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 192 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

นางสาวปริยากุล  ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัล Outstanding Performance on United States delegation at Model ASEAN during SEAYLP 2022
Granted on this day, nineteenth of May, two thousand twenty-two at Altgeld Auditorium, Northern IIlinois University

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทกีฬาแบดมินตัน ได้รับรางวัลดังนี้

นายธนนท์  ธนิยผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่และ ประเภทชายเดี่ยว

นางสาวศศิวรัญ  ขันทองนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 รองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ และ อันดับ 3 ประเภทคู่ผสม

นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ การแข่งขันโต้วาทีการแพทย์ SDGS x มนุดโรงบาล Debate 2022 จัดขึ้นโดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์​เอเชียแห่งประเทศไทย AMSA Thailand ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 รางวัลชนะเลิศ โครงการจิตอาสา ระดับเพชร (ดีเยี่ยม)  จากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทยหรือเด็กอวด(ทำ) ดี  จากสำนักปลัดนายกฯรัฐมนตรีโดย นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเงิน 30,000 บาท  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2565