กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 290 คน
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการภายในงาน วันศุกร์ที่20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

09.00 - 09.10 น.   ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทและเปิดงานกิจกรรม

09.10 - 09.25 น. กิจกรรมสันทนาการ

09.25 - 09.30 น. รับประทานอาหารว่าง

09.30 - 12.00 น. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม*

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมแนะนำสถานที่ในโณงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

16.00 16.15 น. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กล่าวปิดกิจกรรม

16.15 - 16.30 พักรับประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ * การผลัดเปลี่ยนฐานกิจกรรม ช่วงเช้า

                 ** การผลัดเปลี่ยนฐานกิจกรรม ช่วงบ่าย

 

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก