ตารางการเรียนการสอนในรูปแบบ Online-Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 824 คน
ตารางการเรียนการสอนในรูปแบบ Online-Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

เอกสารดาวน์โหลด
1. แผนการดำเนินงานคาบกิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) (download)
2. ม.1 ตารางสอน online-onsite เทอม1-65 (download)
3. ม.2 ตารางสอน online-onsite เทอม1-65 (download)
4. ม.3 ตารางสอน online-onsite เทอม1-65 (download)
5. ม.4 ตารางสอน online-onsite เทอม1-65 (download)
6. ม.5 ตารางสอน online-onsite เทอม1-65 (download)
7. ม.6 ตารางสอน online-onsite เทอม1-65 (download)