โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 150 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

อาจารย์ ดร. อัษ แสนภักดี ได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการทีมโปโลน้ำทีมชาติหญิงในการแข่งขันโปโลน้ำรายการ สิงคโปร์ วอเตอร์โปโล อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง วันที่18 - 23 พฤษภาคม 2565 โดยที่นักฬาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหญิง

 

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” ในงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่5 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น