โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 98 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและร่วมถวายเครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก