โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 125 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่2 มิถุนายน 2565 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่