โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 147 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับประทานรางวัลเกียติคุณ พระกินรี ประจำปี 2565 สาขา เยาวชนต้นแบบ ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมเมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  ได้รับเหรียญทอง คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศในระดับชั้น ม.ปลาย ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Philippine International Mathematical Olympiad 2022 Heat round และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรอบ international round ระดับนานาชาติ ในวันที่ 24 กันยายน 2565

นางสาวรวิสรา ชำนาญปรุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

นายพงศกร พรมมิ่ง นักเรียนโครงการ วมว.-มช. ชั้น ม.6/7 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2565 ณ เมืองอาออสตา สาธารณรัฐอิตาลี

เด็กชายจิรวัฒน์ เข่งค้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับพระราชทานรางวัล เกียรติคุณ พระกินรี ประจำปี 2565 สาขา เยาวชนต้นแบบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร