โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 433 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

นายพงศกร พรมมิ่ง นักเรียนโครงการ วมว.-มช. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 #TESO2022 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัล คะแนนรวมสูงสุดภูมิภาค

นายมาฬุต วงค์เตปิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19) ระหว่างวันที่ 10 -13 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เด็กหญิงธิรดา พันธุ์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ หญิง รุ่น 13-15 ปี และOverall รุ่นเยาวชนสมัครเล่น อายุต่ำกว่า 18 ปี จากรายการเก็บคะแนน ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) Northern Thai Junior Golf Club