โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับสมาคมผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า ร่วมจัดงานฮับขวัญน้องหล้า ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1253 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับสมาคมผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า ร่วมจัดงานฮับขวัญน้องหล้า ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับสมาคมผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า ร่วมจัดงานฮับขวัญน้องหล้า ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.มช.) ภายในงานมีพิธีฮ้องขวัญ ผูกข้อมือ และการแสดงของสภานักเรียน ในวันพุธที่8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.45 - 18.00 น. ณ อาคารหอประชุม 50 ปี ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก