สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกโครงการเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 107 คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกโครงการเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกโครงการเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่อาจารย์พัชนี จันทร์ศิริห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาอาคารสาธิต 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

**เงื่อนไข**
เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มค.2551- 14 ม.ค.2560 
มีความสามารถเหมาะสมตามอัตภาพและกิริยามารยาทเรียบร้อย
มีความประพฤติดี อยู่ในโอวาทพ่อแม่และครูอาจารย์